Giới thiệu

Đây là tài liệu tham khảo cho các nhà phát triển tích hợp nền tảng CareSoft vào môi trường làm việc của khách hàng.

Tổng quan

Trang này cung cấp các trợ giúp để tích hợp gồm
  • Restful API: Tạo phiếu ghi, khách hàng và truy xuất lịch sử tương tác
  • Voice API: Tạo cuộc gọi từ ứng dụng của khách thông qua nền tảng CareSoft
  • Widget: Tạo và cấu hình các form nhúng thu thập yêu cầu của khách hàng hoặc các hộp live chat
  • Apps: Các ứng dụng phổ biến mà CareSoft có thể hỗ trợ hiển thị thông tin như KiotViet, Haravan

Thông tin cần thiết?

Các thông tin cơ bản cần thiết để tích hợp Restful API CareSoft vào hệ thống của bạn

Chuyên sâu

Chi tiết các API CareSoft cung cấp

Tích hợp thoại

Cách thức tích hợp thực hiện cuộc gọi thông qua nền tảng CareSoft từ CRM/ERP của khách hàng

Một số mẫu tích hợp điển hình

Hướng dẫn một số trường hợp tích hợp hệ thống điển hình
Last modified 6mo ago