Tổng quan Chatbot

Chatbot CareSoft ngoài các tính năng cơ bản của chatbot như xây dựng các kịch bản trả lời tự động. Được kết nối trực tiếp trong hệ thống CareSoft để xử lý các kịch bản chuyên sâu.

Hỗ trợ tất cả các kênh chat được được kết nối trên CareSoft Contact Center bao gồm: LiveChat Facebook Instagram Zalo

Đăng nhập chatbot tại địa chỉ: https://chatbot.caresoft.vn

Last updated